Kvarc

Kvarc je drugi najrasprostranjeniji mineral u Zemljinoj kontinentalnoj kori. Kristališe po heksagonalnoj romboedarskoj sistemi, a osnovni sastojak mu je SiO2, spada u okside. Uobičajeno je oblika šestostrane prizme pri čemu su rogljevi (vrhovi) oblika šestostrane piramide. Može biti u više boja: beli (mlečni), bezbojni (kameni kristal), ljubičasti (ametist), ružičasti, sivi (čađavac), smeđi (kaingorn), crni (morion), žuti (citrin) i zeleni (prejz). Kvarc ima tvrdoću 7 po Mosovoj skali. Ogreb mu je bele boje i staklaste je sjajnosti. Gustina mu je 2.65 g/cm3 i gradi veoma lepe kristale.

Kvarc je prvi po redu (po učestalosti) mineral koji se pojavljuje u prirodi i sam čini 12% Zemljine kore. Pojavljuje se u čistom obliku ili zajedno s drugim elementima kao silikat. Najveća nalazišta kvarca nalaze se u Brazilu, Madagaskaru, Namibiji i Rusiji.

Kvarc je materijal budućnosti. Kvarc koji je u našoj ponudi sastoji se od 93% prirodnog mlevenog kvarca, malog procenta školjki, kamenčića, staklića, peska i oko 7% poliesterskih smola koje vezuju predhodno navedene supstance. Veoma otporan materijal, na skoro sve vrste kiselina, veliku toplotu, kao i na sitnija grebanja, a samim tim je i veoma zahvalan za održavanje. Njegova obrada je veoma složena i slična svakoj obradi kamena što podrazumeva rad sa dijamantskim sečivima i alatima.

Koristi se najviše za enterijere i to za :

  • Kuhinjske radne povrsine
  • Sankove
  • Stepenista
  • Kupatila
  • Podove
  • Zidove

BRILLANT BLACK

BRILLIANT BLACK
BRILLIANT WHITE
CRYSTAL ABSOLUTE WHITE
CRYSTAL ANTHRACITE
CRYSTAL DIAMOND
CRYSTAL POLAR WHITE
CRYSTAL QUARTZ WHITE
CRYSTAL ROYAL
GOBI BLACK
GOBI GREY
HARMONIA VELASCO
NOBLE CARRARA
STARLIGHT BLACK
STARLIGHT RUBY
STARLIGHT WHITE
TAURUS BLACK